Застраховка

Застраховката е прехвърляне на риска от загуба от един субект на друг в замяна на плащане. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице. Срещу определена сума, която се нарича и застрахователна премия, застрахователната компания трябва да осигури изплащане на застрахователната сума. Тази сума се изплаща при настъпване на застрахователното събитие.

Застрахователните договори често се наричат полици. Те, подобно на много други договори, имат срок. От гледна точка на правото, застрахователните договори имат интересна особеност. В момента на сключването на сделката за застраховката една от страните не знае задължението или вземането си.

Фундаменталната основа, на която стъпва застраховането, е рискът. Той е обект на оценка от застрахователната компания и застрахователната полица. Застраховките Ви подсигуряват най-често финансово при настъпването на бъдещи неблагоприятни събития.

Основното предимство на застраховката е, че тя може да Ви осигури сигурност. Вие можете да помислите да застраховате както себе си, така и колата си, къщата си и всякакво друго имущество. Само трябва да проверите какви застраховки се предлагат на пазара.

В случай, че сте се спрели на застраховка живот, например, можете да очаквате, че тя ще осигури финансова стабилност на семейството и близките Ви. Това ще се случи само при настъпване на неблагоприятно събитие или при изтичане на срока на застраховката.

На територията на България Комисията за финансов надзор (КФН) регулира дейността на застрахователите. Това е институцията, към която трябва да се обръщате, когато имате някакви неуредици със застраховката си. Имайте предвид, че Комисията за финансов надзор има властта да налага само административни санкции. Те в повечето случаи са парични глоби. В случай, че проблемът със застраховката Ви е по-сериозен, те не могат да разрешат или забранят определено действие. Тяхната работа е да задействат процедура, която ще уведоми правораздавателните органи.

Потребителите, които обмислят закупуване на застраховка, трябва да са наясно със следния принцип: цената на застраховката зависи изцяло от покрития риск. Казано с други думи, това означава, че колкото по-голям риск поема една застрахователна компания, като ви застрахова, толкова повече ще ви се наложи да платите като застрахователна премия.

Познаването на начина, по който работи застрахователният пазар, би било само в полза на клиентите. Законът, който урежда отношенията между клиента и застрахователната компания, е Кодексът за застраховане. Тази регулация създава правилата, които застрахователните компании трябва да следват в издаването на застраховки. Там най-подробно са обяснени всички процедури, които трябва да се спазват, за да се осигури спокойствието на клиента. Познаването на нормативната уредба е само в плюс на клиента.

Клиентите имат невероятен избор от видове застраховки, които се предлагат на пазара. С помощта на интернет те могат да изберат най-добрата оферта за себе си. Освен това застраховките могат да се комбинират. Можете да изберете застраховка „Живот”, която върви със застраховка на вашето имущество. Това са т. нар. доброволни застраховки. Законодателят е преценил, че има и задължителни застраховки. Това са дейностите, които представляват по-голям риск както за участниците, така и за евентуални трети страни. Такъв вид е например застраховка „Гражданска отговорност за автомобилистите”.