Застраховка Живот

Много хора са скептични към притежанието на застраховка „Живот”. Много хора ще ви кажат, че това е изключително важно. Животът е непредсказуем и нещастия се случват всеки ден. Полицата по застраховка „Живот” ще донесе финансова сигурност на скърбящите близки.

В случай, че сте решили, че искате застраховка „Живот”, трябва да прецените от какво покритие имате нужда. В случай, че все още не можете да се ориентирате, просто продължете с четенето.

Изборът на покритието за застраховката е много индивидуален. Всеки трябва да избере необходимите клаузи, като се съобразява с нуждите на семейството си. Има два основни типа животозастрахователни полици, които съществуват в българското законодателство – рискова и смесена.

Рисковата застраховка „Живот” дава голяма свобода на държателя на полицата. Всеки може да избере какъв да е размерът на вноските по полицата. Срокът на този тип застраховки е от един месец до пет години. Тази застраховка обезпечава най-неприятните сценарии, например като трудова злополука. Освен това за настъпване на застрахователно събитие се смята и загубата на правоспособност. Има и още много покрития, които могат да са съобразени с Вашите нужди. Застраховката няма спестовен характер.

Смесената застраховка „Живот” изпълнява две функции. Можете да я използвате за спестяване на пари и застраховане на риска. По-голям процент от хората предпочитат този вид застраховка заради спестовния ѝ характер. Този вид застраховка е доста гъвкава по отношение на изплащане на застрахователните премии. Те могат да се изплащат на всеки няколко години или в края на срока на договора. Това е изцяло избор на застрахования клиент. Това е и причината на тази застраховка да се гледа като на инвестиция.

Срокът на застрахователната полица може да бъде в много широк диапазон. В традиционния вариант застраховката се сключва за срок от 3 до 20 години. Има една интересна особеност при тази застраховка. Освен че тя може да се използва от всеки клиент на възраст между 16 и 65 години, тя може да е и семейна. Когато застраховката се използва от семейство, двойката родители се застрахова, както и всички деца, които са под 24 г. Спецификите на този вид застраховка зависят от застрахователното дружество, което сте избрали.

В момента, в който започнете да търсите застрахователна компания, трябва да търсите възможно най-ниската премия. Все пак нека това не е единственият критерий, по който избирате застрахователите си.

В случай, че е възможно, трябва да се уверите, че компанията, която сте избрали, е финансово стабилна. Вие трябва да сте сигурни, че ако се наложи, те ще могат да изплатят Вашата застраховка на наследниците Ви. Винаги можете да проверите в Комисията за финансов надзор. Те следят състоянието на застрахователните компании и пускат доклади всяко тримесечие. Това е най-достоверната информация за застрахователния пазар в страната ни.

В случай, че вече сте избрали компанията и полицата, от която се нуждаете, имайте предвид, че ще подлежите на медицински тестове, за да се установи Вашето общо състояние. Това е един от факторите, чрез които застрахователите изчисляват цената на застраховката „Живот”. Често пушачите плащат доста по-високи премии по своите застраховки „Живот”. Освен това се подгответе да им дадете задълбочена и конкретна информация от всякакво естество.

Понякога се налага претенцията за застраховката да бъде заведена. Това често може да бъде объркващо и трудно за членовете на семейството. Все пак наличието на тази полица може да облекчи финансовото положение на близките.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува