Застраховка на недвижимо имущество

Този вид застраховка има за цел да обезщети собствениците на имота при възникване на застрахователното събитие. Покритието на застраховката обикновено включва както самата сграда, така и съдържанието ѝ. След подписване на застрахователния договор собствениците ще бъдат обезпечени от злополуки в дома, както и насилствени посегателства.

Вие можете да защитите дома си от природни бедствия и непредвидими събития с една обикновена полица за недвижимо имущество. Вие имате свободата да изискате от застрахователя си добавени клаузи към застраховката си. Имайте предвид обаче, че това ще повиши цената на застрахователната премия.

Преди да си купите застрахователната полица се уверете, че разбирате условията по договора си със застрахователната компания. Трябва да сте сигурни,че полицата покрива всичките Ви нужди. Иначе тя би била само и единствено загуба на пари.

Прочетете внимателно изключенията по полицата си. В случай, че не ги разбирате, помолете застрахователния си агент или брокер да ви ги обясни. Традиционно щети, които са причинени от износване, умишлено унищожаване или от война, не се покриват от полицата. Списъкът с изключенията по полицата варира според застрахователната компания.

Застрахователната полица обезпечава и предметите, които се намират в имота. Могат да се застраховат неща като скъпо електронно оборудване, бижута, скъпи дрехи, произведения на изкуството и всяко друго ценно съдържание на дома.

Освен това Вие можете да разчитате на огромен финансов буфер, ако домът Ви пострада при някакво природно бедствие.
Заради зачестилите наводнения и други природни бедствия в страната ни, все по-често се говори за промяна в статута на застраховката за недвижимо имущество. В България се обсъжда идеята застраховката на имущество да стане задължителна от 2015г. Законодателят обсъжда възможността притежателите на домове да сключват задължителна застраховка, която да ги обезпечава срещу природни бедствия. Очаква се държавата заедно със застрахователните компании да създадат катастрофичен пул. Това ще направи премиите по тази застраховка по-ниски от тези на настоящия пазар.

Да речем, че настъпва застрахователното събитие и домът не е годен за пребиваване заради инцидент или кражба. След като семейството трябва да се премести, застрахователната компания се задължава да поеме разходите по настаняването на семейството.

Много внимателно трябва да се провери дали компенсацията по застрахователния договор се коригира с инфлацията. Ако не можете да си позволите застраховка на недвижимото си имущество, то трябва да проявите креативност.

Можете да сключите две застраховки в пакет. Ако притежавате автомобил, задължително трябва да сключите застраховка „Гражданска отговорност”. Пакетната сделка със сигурност ще Ви излезе по-евтино. Обикновено застрахователния Ви агент или брокер може да Ви каже какъв е точният процент на отстъпката.

Възможно е това да не е подходяща сделка за вас. В такъв случай можете да изберете по-голям процент на самоучастие. Това може да доведе до значителни икономии. Винаги е добра идея да имате по-голяма степен на самоучастие в застраховката си. Това ще ви предпази от това да използвате своята застраховка за малки искове.

Системите за сигурност могат да намалят премиите по Вашата застраховка. Специалните алармени системи предотвратяват загуби, следователно правят дома Ви по-малко рисково място. Повечето системи за сигурност ще ви осигурят отстъпка от застрахователната компания. Все пак онези, които са свързани директно с местната полиция и пожарна, ще Ви осигурят по-сериозен процент на отстъпка.

Има и по-евтин вариант, който да Ви осигури отстъпка от застраховката. Можете да поставите брави с чупещ се патрон на всички външни врати в дома си. Уверете се, че имате такава брава на всяка необходима врата в дома си, за да можете да получите намалението за застраховката. Промяната ще Ви гарантира и допълнителна сигурност.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува