За нас

Е-ЗАСТРАХОВАНИЕ е лицензиран застрахователен брокер, с удостоверение за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за застраховането №417-ЗБ, издадено от Комисията за финансов надзор.

Работници имат стаж в застраховането над 12 години, завършила е ВУЗФ – гр.София специалност „Застраховане и осигуряване“ и притежава допълнителни квалификации и сертификати за придобитите си умения в застрахователния сектор.

Брокерът предлага продуктите  на всички  водещи и утвърдени застрахователни дружества на българския пазар.

Чрез сайта на ezastrahovane.bg , ние предоставяме на клиентите си възможност за избор на най-добрата индивидуална оферта. Нашите висококвалифицирани служители с радост и висок професионализъм  ще Ви помогнат и насочат в избора на Вашия застрахователен продукт.

Е-ЗАСТРАХОВАНИЕ има сключена застраховка „Професионална отговорност на Застрахования, в качеството му на застрахователен брокер“ и гарантира дейността и изпълнението на задълженията си, чрез специална клиентска сметка, според всички изисквания на Кодекса за застраховането и Комисията за финансов надзор.