УНИКА

История на дружеството

На територията на България „УНИКА Иншурънс Груп” оперира благодарение на две дружества – ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД. Компанията-майка има повече от 150 години опит в сферата на застраховането.

Пътят на двете компании в България започва с разстояние от една година. – ЗК УНИКА АД е учредена през 1992 г., като започва да носи името „Витоша”. Животозастрахователната компания ЗК УНИКА Живот АД идва с една година по-късно, през 1993 г. В началото името ѝ е „Витоша – Живот”. Голямата промяна за двете свързани компании идва през 2005 г. Именно тогава ЗК“УНИКА“АД стартира бизнеса си в България. Световният застраховател прави много сериозна заявка за участие на българския пазар, като купува много голяма част от дяловете на „Витоша” и „Витоша –Живот”. Процесът завърши две години по-късно, през 2007 г., когато имената на двете български компании бяха променени на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД.

Развитие на ЗК УНИКА АД

Двете компании започват бързо развитие през следващите няколко години, като целят да завоюват по-голям пазарен дял в своите сфери. Амбициите им са потвърдени и от финансовите резултати, които са повече от завидни. Компаниите избират София за мястото, където да разположат централните офиси.

Застрахователните компании не спират да се занимават с развитието на клоновата си мрежа. Те се стремят да бъдат възможно най-близо до своите клиенти. ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД могат да бъдат намерени не само в големите градове. Те са направили всичко възможно да разширят разпространението си и до най-малките населени места в страната ни. Застрахователните полици на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД могат да бъдат закупени от повече от 120 различни точки, които се намират на територията на цялата страна.

Частни клиенти на компаниите

ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД разделят дейността си на частни и бизнес клиенти. Това дава много по-добра възможност на служителите да се специализират, за да предоставят на потребителите най-добрите предложения на пазара.

Физическите лица могат да намерят пълния спектър от застрахователни услуги в тези застрахователни дружества. Собствениците на автомобили могат да сключат застраховка „Гражданска отговорности”, както и „Автокаско” в ЗК УНИКА АД. Портфолиото и на двете компании предлага имуществено застраховане, както и обезпечение в областта на професионалните рискове. Специалистите, които работят в сферата на правото, медицината, туризма и т. н. Тук е много важно да се отбележи, че голяма част от тези професионални застраховки имат задължителен характер. Техните параметри са уточнени ясно в Застрахователния кодекс.

Бизнес клиенти на компаниите

ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД имат още по-богата гама от услуги, когато става дума за бизнес клиентите на компаниите. Естествено на първо място те предлагат задължителните застраховки, като „Гражданска отговорност”. Освен това компаниите подсигуряват и юридическите лица, които искат да сключат важната застраховка „Автокаско”. ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД имат полици за застраховки живот, както и за злополука. Могат да се погрижат и за обезпечаване на екскурзия и туризъм. Компанията има и чудесни предложения за застраховки, които са свързани с недвижимото имущество.

Много интересна застраховка в портфолиото на компанията е „Отмяна на мероприятие”. Полицата има за цел да покрие всички финансови загуби, които биха могли да настъпят вследствие на преместване, прекъсване или отмяна на определено събитие.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува