Същност на автокаското

„Автокаско”, или както се нарича на кратко “каско”, е автомобилна застраховка, която няма задължителен характер. Тя може да бъде сключена със застрахователната компания по желание на клиента. Обект на застраховката са автомобили, камиони, мотоциклети и други пътни превозни средства.

Каско се прави, за да се осигури финансова защита срещу щети, които биха могли да възникнат на пътя. Автокаското може да се използва както при физически щети, така и при материални. Конкретните параметри на този вид автомобилно застраховане зависят от страната, както и от застрахователната компания.

В някои специални случаи полиците за автокаско могат да покриват и щети като евентуална кражба на автомобила. Освен това застраховката автокаско предлага и обезпечение по щети, които могат да имат различен от пътния трафик произход. Често в такива случаи става дума за природни явления или кражби. Важно е да се отбележи, че покритието на полицата зависи от конкретните клаузи на договора.

Широкото използване на застраховките каско започва по време на Първата световна война. В самото начало полиците се продават основно в големите градове. Автомобилостроенето напредва в тези години и колите стават опасни, инцидентите започват да стават все по-често явление. Автокаското все още не съществува като практика. Това означава, че пострадалите в пътни инциденти не могат да бъдат обезщетени с компенсация при злополука. По този начин пострадалите трябвало да плащат за увредените кола или имот. Често се налагало да изплащат и медицинските си разходи сами.

Застраховката автокаско във вида, в който я познаваме, води началото си от Великобритания. Тя е вписана в Закона за движението по пътищата от 1930 г. Законът гарантира, че всички собственици на превозни средства и водачи трябва да бъдат осигурени за нараняване или смърт на трети страни. Десет години по-късно, през 1939 г., Германия също приема подобно законодателство.

В България застраховката каско не е задължителна. Вие можете да изберете вида и обхвата ѝ. Например, ако колата струва 30 000 лева, разходите по нея възлизат на около 5000 лева. В случай на злополука или кражба застрахователната полица от каското ще възстанови парите на шофьора. Освен това и всички останали разходи, които са направени за ремонт на материалните щети, ще бъдат покрити от полицата за автокаско.

Застрахователните компании имат специален начин за изчисляване на цената на полиците по застраховка автокаско. Тя може да се повлияе както от възрастта на автомобила, така и от целта, за която се използва.

Много е важно да се изясни една особеност, която застраховката автокаско притежава. Когато възникне застрахователното събитие, без значение дали е вследствие на кражба, пътен инцидент или катастрофа, застрахователят изплаща премията. В този случай полицата за автокаско се задейства, без значение дали водачът на автомобила е виновен или не.

Комисията за финансов надзор следи за дейността на застрахователните компании и застрахователните брокери. Институцията публикува доклади за състоянието на пазара на автомобилни застраховки на всяко тримесечие.

Тази институция препоръчва на клиентите, които смятат да закупят застраховка автокаско, да използват услугите на посредник. Това могат да бъдат застрахователни агенти или брокери. Има малка разлика в тези две понятия. Застрахователният агент е подписал договор и работи за една компания. Брокерът, от своя страна, предлага полици за автокаско, които могат да принадлежат на различни компании.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува