Покритие на автокаското

Както вече на няколко пъти стана ясно, при застраховката каско имате много повече свобода, отколкото, да речем, при гражданска отговорност. Освен че всеки може да избира дали да си направи автокаско или не, може и да избере какво да е покритието на застраховката. Важно е да се отбележи, че можете да изберете и срока, за който да действа застраховката автокаско. Договорът може да се сключи за една година, както е при гражданската отговорност. Освен това можете да изберете по-дълъг период за автокаското, например 2 или 3 години.

Много е важно да се отбележи каква е целта на застраховката автокаско.

Тя има за цел да Ви обезпечи при настъпване на застрахователното събитие. То може да бъде катастрофа, щета от природно бедствие или кражба. След като вече стана ясно колко много свобода имате, то Вие можете да я ползвате и тук. Можете да изберете каква да е застрахователната сума и премия по Вашата застраховка автокаско. Застрахователната Ви компания ще Ви предостави няколко възможности за избор за Вашата застраховка каско.

Има няколко вида застраховки автокаско според покритието им. Те могат да бъдат минимално, частично и пълно каско. В зависимост от компанията тези видове каско могат да се наричат и съответно клауза „М” за минимално каско, клауза „Ч” за частично и „П” за пълно автокаско.

В някои отделни случаи може да има и допълнителни клаузи, като например „А”. Тази клауза касае застраховането на аудиотехника в колата. Освен нея може да има клауза „К”, която обезпечава държателя на полицата при възникване на кражба.

Минималното покритие, или клауза „М”, на застраховка каско включва природни бедствия, които включват бури, урагани, наводнения и т.н. Освен това полицата Ви за каско ще бъде задействана в случай на пожар, който е нанесъл щети на вашата кола. Застрахователите трябва да ви изплатят задължителната сума и при експлозия на двигателя, но само ако той не е работел и колата е била в покой. Освен това всички други щети, които са причинени от случайност, и всякакви инциденти, са обезпечени от застраховката автокаско.

Следващото ниво в застраховките автокаско е частично автокаско, или клауза „Ч”. Потребителите трябва да знаят, че тази полица за каско включва и минималното покритие в себе си. Всички условия по договора за минималното покритие тук са отведени на по-високо ниво.

В този случай застрахователите Ви ще трябва да Ви обезщетят при пожар. Но в допълнение към минималната застраховка този път сте застраховани и при експлозия, възникнала при включен двигател и движещо се превозно средство. Този вид полица за автокаско Ви пази при щети, които възникват при препятствия на пътното платно. Те могат да са от всякакво естество. Например, падаща скална маса, дупки по асфалта, преминаващи по пътното платно животни и др.

Автомобилът Ви ще бъде обезпечен и срещу човешка намеса. В случай, че някой навреди на колата Ви, като нанесе щети, застрахователите Ви ще Ви обезпечат. Този вид каско покрива и щетите, които могат да възникнат по време на паркиране.

Дойде време и за каското, което покрива всички щети. Става дума за полицата за пълно автокаско, или клауза „П”. Договорът включва всички щети, които са посочени в по-ниските видове застраховки. Освен това, пълното каско ще Ви обезщети и в случай на кражба на превозното средство.

Услугите, които можете да използвате, често имат лимит. При настъпване на застрахователното събитие, като например катастрофа, Вие можете да използвате различни видове ремонти по автомобила си. Тези услуги имат определено покритие. То е различно за всяка застрахователна компания. За да разберете какъв е Вашият лимит, можете да погледнете полицата си за автокаско. В случай, че не можете да се ориентирате, не се колебайте да се свържете със застрахователния си агент или брокер за повече информация. Освен това можете да попитате и за т.нар. „допълнителни покрития”. Те обикновено се различават в зависимост от това с коя застрахователна компания сте подписали договор за каско.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува