ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ

История и мисия на дружеството

Застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане АД започва пътя си през 1998 г. Тогава дружеството получава лиценз за общо застраховане. Без да губят излишно време от ЗАД ОЗК – Застраховане АД започват да изграждат клоновата си мрежа още в началото на 1999 г. До днес те могат да се похвалят с 50 комфортни офиса, които са достъпни от 41 населени места в цялата страна. Успоредно с развитието на клоновата мрежа ЗАД ОЗК – Застраховане АД полага невероятни грижи за своите продукти. За много кратко време застрахователното дружество започва да предлага на своите клиенти много и разнообразни продукти на конкурентни цени.

Приоритети на ОЗК – Застраховане

Приоритет на застрахователното акционерно дружество ОЗК – Застраховане АД е най-добро обслужване на клиентите. Амбицията, която ги движи напред в завоюването на пазарен дял, е не обикновеното сключване на застраховки. Те се фокусират предимно над консултациите за най-подходящата комбинация от покрития, от която клиентът има нужда. Освен това дружеството си поставя за цел да действа възможно най-бързо и експедитивно при настъпването на застрахователното събитие. Компетентните служители на ЗАД ОЗК – Застраховане АД действат бързо и професионално при описване на щетите и правят всичко възможно за скоростното изплащане на застрахователните обезщетения.

ЗАД ОЗК – Застраховане АД осигурява и допълнително спокойствие на клиентите си. Дружеството сключва презастрахователни договори, които са активни както на българския, така и на международния пазар. Това е факт, който може да послужи за уверение дори и на най-придирчивите клиенти, че ЗАД ОЗК – Застраховане АД е платежоспособно и надеждно дружество.

Продукти на дружеството

Застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане АД има много разнообразно портфолио, което може да се окаже полезно както за интересите на физическите лица, така и за фирмите.

Дружеството може да предложи конкурентни цени по отношение на автомобилното застраховане. Потребителите могат да сключат застраховката със задължителен характер „Гражданска отговорност”, както и да изберат сключване на застраховка „Автокаско”. Дружеството предлага и разнообразни продукти, които да обезпечат рисковете, които стоят пред недвижимото имущество. ЗАД ОЗК – Застраховане АД предлага и различни видове застраховки срещу злополука.

Професионалистите, които искат да осигурят още един слой защита на фирмата си, могат да го направят именно със застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане АД. Собствениците на бизнес, които са заети в областта на селското стопанство, могат да разчитат на компанията, която има полици за земеделската продукция. Освен това ЗАД ОЗК – Застраховане АД се е погрижила и за специалистите, заети в сферата на животновъдството.

Дружеството се фокусира силно над професионалното застраховане. Портфолиото на ЗАД ОЗК – Застраховане АД може да даде обезпечение на повечето професионалисти в различните сфери. Те предлагат застрахователни полици за професионалистите в сферата на строителството, като „Отговорност на правоспособни лица, осъществяващи дейност по кадастъра”. Това е застраховка, която има задължителен характер, но може да се открие в портфолиото на много малко застрахователни компании. Дружеството може да предложи и отговорност за адвокати, застрахователни брокери, лекари, стоматолози и медицински персонал.

Антикризисни мерки на дружеството

ЗАД ОЗК – Застраховане АД не остава безучастно към проблемите на клиентите си, дори те да не са свързани със застраховането. Именно това е причината дружеството да предложи на потребителите с финансови затруднения специална антикризисна промоция. Офертата е за доброволната застраховка „Автокаско”.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува