Какво е застраховка?

Застраховката е прехвърляне на риска от загуба от един субект на друг в замяна на плащане. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице. Срещу определена сума, която се нарича и застрахователна премия, застрахователната компания трябва да осигури изплащане на застрахователната сума. Тази сума се изплаща при настъпване на застрахователното събитие.

Застрахователните договори често се наричат полици. Те, подобно на много други договори, имат срок. От гледна точка на правото, застрахователните договори имат интересна особеност. В момента на сключването на сделката за застраховката една от страните не знае задължението или вземането си.

Фундаменталната основа, на която стъпва застраховането, е рискът. Той е обект на оценка от застрахователната компания и застрахователната полица. Застраховките Ви подсигуряват най-често финансово при настъпването на бъдещи неблагоприятни събития.

Основното предимство на застраховката е, че тя може да Ви осигури сигурност. Вие можете да помислите да застраховате както себе си, така и колата си, къщата си и всякакво друго имущество. Само трябва да проверите какви застраховки се предлагат на пазара.

В случай, че сте се спрели на застраховка живот, например, можете да очаквате, че тя ще осигури финансова стабилност на семейството и близките Ви. Това ще се случи само при настъпване на неблагоприятно събитие или при изтичане на срока на застраховката.

На територията на България Комисията за финансов надзор (КФН) регулира дейността на застрахователите. Това е институцията, към която трябва да се обръщате, когато имате някакви неуредици със застраховката си. Имайте предвид, че Комисията за финансов надзор има властта да налага само административни санкции. Те в повечето случаи са парични глоби. В случай, че проблемът със застраховката Ви е по-сериозен, те не могат да разрешат или забранят определено действие. Тяхната работа е да задействат процедура, която ще уведоми правораздавателните органи.

Комисията за финансов надзор съветва да подхождате много внимателно при сключване на застраховка. Това включва запознаване с общите условия на застрахователния договор. Като клиент трябва да обърнете сериозно внимание на сроковете, които са предоставени за изплащане на застрахователната сума, например.

Потребителите, които обмислят закупуване на застраховка, трябва да са наясно със следния принцип: цената на застраховката зависи изцяло от покрития риск. Казано с други думи, това означава, че колкото по-голям риск поема една застрахователна компания, като ви застрахова, толкова повече ще ви се наложи да платите като застрахователна премия.

Познаването на начина, по който работи застрахователният пазар, би било само в полза на клиентите. Законът, който урежда отношенията между клиента и застрахователната компания, е Кодексът за застраховане. Тази регулация създава правилата, които застрахователните компании трябва да следват в издаването на застраховки. Там най-подробно са обяснени всички процедури, които трябва да се спазват, за да се осигури спокойствието на клиента. Познаването на нормативната уредба е само в плюс на клиента.

Клиентите имат невероятен избор от видове застраховки, които се предлагат на пазара. С помощта на интернет те могат да изберат най-добрата оферта за себе си. Освен това застраховките могат да се комбинират. Можете да изберете застраховка „Живот”, която върви със застраховка на вашето имущество. Това са т. нар. доброволни застраховки. Законодателят е преценил, че има и задължителни застраховки. Това са дейностите, които представляват по-голям риск както за участниците, така и за евентуални трети страни. Такъв вид е например застраховка „Гражданска отговорност за автомобилистите”.

Гражданска Отговорност и Автокаско

Застраховките „Гражданска отговорност” и „Автокаско”са насочени към шофьорите и автомобилите. Застрахователите казват, че това са най-често сключваните застраховки на територията на България. Отчасти причината е, че застраховката „Гражданска отговорност” има задължителен характер. Но освен това тези застраховки могат да Ви осигурят повече сигурност на пътя – на Вас, както и на останалите участници в движението.

Застраховката „Гражданска отговорност” има задължителен характер. Това е така, защото автомобилното движение е с висока степен на опасност. Застраховката има за цел да покрие материалните щети, които са възникнали за трети лица по време на инцидент. Това означава, че имате сключен договор, според който застрахователната компания ще покрие щетите, причинени на трети лица. Вие няма да плащате тези пари от собствения си джоб. В застраховката са покрити както материални, така и нематериални щети. Трябва да се отбележи, че този вид застраховки имат някакъв лимит. Можете да проверите какъв е той, като се свържете със застрахователния си агент или брокер. Също така можете да направите тази справка на сайта на Комисията за финансов надзор. Там можете да проверите и много друг детайли около този тип застраховка.

Застраховката „Автокаско” често действа като допълнение към „Гражданска отговорност”. Разликата е, че тя няма задължителен характер. Друга основна разлика е, че тук няма значение кой е виновен. Според застрахователния договор за „Автокаско”, компанията се задължава да Ви обезщети за материални и нематериални щети, които са възникнали след злополука. Освен това застраховката „Автокаско” Ви осигурява защита срещу кражба и грабеж. Увреждането на автомобила Ви от трети лица също е обезпечено.

Застраховката „Автокаско” има различен обхват. Вие имате свободата да прецените какъв да бъде той. Можете да изберете минимално, частично или пълно автокаско.

Вие можете да изберете застраховката, която ще покрие рискове за Вас като шофьор. Освен това компаниите позволяват да включите допълнителни клаузи за защита в застраховката си. В случай, че сте сложили скъпа техника в колата си, то тя може да бъде обект на застраховката. Това ще Ви предпази в случай на кражба или грабеж.

В случай, че не искате да харчите допълнителни пари и да се двоумите за тази незадължителна застраховка, то нека да представим малко статистика. Данните от последното национално преброяване показват, че 46% от българите притежават автомобил. Тъжната статистика на Българския червен кръст (БЧК) показва, че за периода от 2002 г. до 2012 г. на пътя са загинали 2519 души. 27 000 са пешеходците, които са пострадали в катастрофи.

Тези две застраховки ще Ви осигурят повече сигурност на пътното платно. Цифрите говорят недвусмислено за нуждата да се сключи застраховка “Автокаско”. Освен това Вие можете да получите намаление на цената за каско. Застрахователните компании са склонни към намаление при сключване на двете застраховки накуп, например. В случай, че сте шофьор без сериозни нарушения, можете да се надявате на ниска застрахователна премия по “Автокаско”. Застраховетелните компании оценяват лоялните клиенти. Те показват това, като намаляват премията Ви по подобни застраховки. Намалението може да достигне до цели 20%.

Застраховка при пътуване

Вие веротно имате добра застраховка за колата си, както вероятно и за дома си. Трябва обаче да помислите и за застраховка, която ще Ви подсигури, когато тръгвате на път. Застраховката за пътуване, или туристическата застраховка, Ви обезпечава, когато решите да пътувате в чужбина. По време на път могат да възникнат много непредвидими ситуции. Те не могат да бъдат покрити от останалите Ви застаховки. Това е причината, поради която всеки застрахователн агент ще ви каже, че е добре да се застраховате, когато тръгнете на път. Туристическата застраховка покрива широк спектър от застрахователни събития, които могат да бъдат:

* Злополуки

* Заболявания

* Стоматологична помощ

* Анулиране на пътуването

* Загубен багаж

* Щети, нанесени на кола под наем

* Евакуации

Туристическата застраховка Ви помага да планирате неочаквани събития, така да се каже. Пътуванията, разбира се, започват с очакване за приятно прекарване. Точно това е причината да се застраховате срещу всякакви евентуалности.

Преди да излезете на пазара за тази застраховка, трябва да направите малък одит. Съберете всички полици, които притежавате. Ще се наложи да проверите срещу какви рискове ви осигуряват те. Това е наистина много важно, за да не плащате излишни пари за туристичекста си застраховка.

Например, някои застраховки за притежателите на домове имат клаузи, които осигуряват Вашата лична собственост. Но наред с това те застраховат и Вашата отговорност към трети лица. Например, ако увредите недвижиото имущество на някого, докато сте на почивка, застраховката Ви покрива тази щета. Няма смисъл да плащате два пъти за нея. Все пак е добре да се свържете със своя застрахователен агент или брокер, за да проверите дали тази клауза действа на територията на други страни.

Определете нуждите си, за да знаете каква точно застраховка да търсите. Много компании предлагат различни нива на покритие. Не правете ненужни разходи, като си купувате прекалено голямо покритие.

Специалисти в облатта на застраховките биха Ви посъветвали да намерите идеалната застраховка за пътуване онлайн. Цените наистина са доста по-ниски. За да си набавите застраховка на най-ниска цена, то най-добре е да се запознаете с материята. Научете колкото можете повече за този вид застраховки. По този начин Вие ще знаете как да използвате застраховката най-добре в свой интерес.

В случай, че имате някакви специални здравни нужди, погрижете се те да присъстват във Вашата застраховка. Застрахователните компании често предлагат добавки към основната полица на застраховката. Те обаче често се оказват ненужно харчене на пари.

В случай, че вече сте очертали параметрите на онова, от което се нуждаете, то идва време за сделката. Пазаруването в интернет е доста добра идея. Има редица сайтове, които ще Ви дадат възможност да сравнявате много застраховки наведнъж. Така можете да изберете оптималния вариант за себе си. Също така можете да видите дали компанията не предлага някакви специални оферти и дали те биха Ви били полезни.

Свържете се с компаниите и задайте въпросите, които Ви интересуват. В случай, че пътувате често, можете да помислите за туристическа застраховка, която е валидна за една година. Тази сделка може да Ви спести много пари, а вероятно и главоболия.

Застраховка Живот

Много хора са скептични към притежанието на застраховка „Живот”. Много хора ще ви кажат, че това е изключително важно. Животът е непредсказуем и нещастия се случват всеки ден. Полицата по застраховка „Живот” ще донесе финансова сигурност на скърбящите близки.

В случай, че сте решили, че искате застраховка „Живот”, трябва да прецените от какво покритие имате нужда. В случай, че все още не можете да се ориентирате, просто продължете с четенето.

Изборът на покритието за застраховката е много индивидуален. Всеки трябва да избере необходимите клаузи, като се съобразява с нуждите на семейството си. Има два основни типа животозастрахователни полици, които съществуват в българското законодателство – рискова и смесена.

Рисковата застраховка „Живот” дава голяма свобода на държателя на полицата. Всеки може да избере какъв да е размерът на вноските по полицата. Срокът на този тип застраховки е от един месец до пет години. Тази застраховка обезпечава най-неприятните сценарии, например като трудова злополука. Освен това за настъпване на застрахователно събитие се смята и загубата на правоспособност. Има и още много покрития, които могат да са съобразени с Вашите нужди. Застраховката няма спестовен характер.

Смесената застраховка „Живот” изпълнява две функции. Можете да я използвате за спестяване на пари и застраховане на риска. По-голям процент от хората предпочитат този вид застраховка заради спестовния ѝ характер. Този вид застраховка е доста гъвкава по отношение на изплащане на застрахователните премии. Те могат да се изплащат на всеки няколко години или в края на срока на договора. Това е изцяло избор на застрахования клиент. Това е и причината на тази застраховка да се гледа като на инвестиция.

Срокът на застрахователната полица може да бъде в много широк диапазон. В традиционния вариант застраховката се сключва за срок от 3 до 20 години. Има една интересна особеност при тази застраховка. Освен че тя може да се използва от всеки клиент на възраст между 16 и 65 години, тя може да е и семейна. Когато застраховката се използва от семейство, двойката родители се застрахова, както и всички деца, които са под 24 г. Спецификите на този вид застраховка зависят от застрахователното дружество, което сте избрали.

В момента, в който започнете да търсите застрахователна компания, трябва да търсите възможно най-ниската премия. Все пак нека това не е единственият критерий, по който избирате застрахователите си.

В случай, че е възможно, трябва да се уверите, че компанията, която сте избрали, е финансово стабилна. Вие трябва да сте сигурни, че ако се наложи, те ще могат да изплатят Вашата застраховка на наследниците Ви. Винаги можете да проверите в Комисията за финансов надзор. Те следят състоянието на застрахователните компании и пускат доклади всяко тримесечие. Това е най-достоверната информация за застрахователния пазар в страната ни.

В случай, че вече сте избрали компанията и полицата, от която се нуждаете, имайте предвид, че ще подлежите на медицински тестове, за да се установи Вашето общо състояние. Това е един от факторите, чрез които застрахователите изчисляват цената на застраховката „Живот”. Често пушачите плащат доста по-високи премии по своите застраховки „Живот”. Освен това се подгответе да им дадете задълбочена и конкретна информация от всякакво естество.

Понякога се налага претенцията за застраховката да бъде заведена. Това често може да бъде объркващо и трудно за членовете на семейството. Все пак наличието на тази полица може да облекчи финансовото положение на близките.

Застраховка на недвижимо имущество

Този вид застраховка има за цел да обезщети собствениците на имота при възникване на застрахователното събитие. Покритието на застраховката обикновено включва както самата сграда, така и съдържанието ѝ. След подписване на застрахователния договор собствениците ще бъдат обезпечени от злополуки в дома, както и насилствени посегателства.

Вие можете да защитите дома си от природни бедствия и непредвидими събития с една обикновена полица за недвижимо имущество. Вие имате свободата да изискате от застрахователя си добавени клаузи към застраховката си. Имайте предвид обаче, че това ще повиши цената на застрахователната премия.

Преди да си купите застрахователната полица се уверете, че разбирате условията по договора си със застрахователната компания. Трябва да сте сигурни,че полицата покрива всичките Ви нужди. Иначе тя би била само и единствено загуба на пари.

Прочетете внимателно изключенията по полицата си. В случай, че не ги разбирате, помолете застрахователния си агент или брокер да ви ги обясни. Традиционно щети, които са причинени от износване, умишлено унищожаване или от война, не се покриват от полицата. Списъкът с изключенията по полицата варира според застрахователната компания.

Застрахователната полица обезпечава и предметите, които се намират в имота. Могат да се застраховат неща като скъпо електронно оборудване, бижута, скъпи дрехи, произведения на изкуството и всяко друго ценно съдържание на дома.

Освен това Вие можете да разчитате на огромен финансов буфер, ако домът Ви пострада при някакво природно бедствие.
Заради зачестилите наводнения и други природни бедствия в страната ни, все по-често се говори за промяна в статута на застраховката за недвижимо имущество. В България се обсъжда идеята застраховката на имущество да стане задължителна от 2015г. Законодателят обсъжда възможността притежателите на домове да сключват задължителна застраховка, която да ги обезпечава срещу природни бедствия. Очаква се държавата заедно със застрахователните компании да създадат катастрофичен пул. Това ще направи премиите по тази застраховка по-ниски от тези на настоящия пазар.

Да речем, че настъпва застрахователното събитие и домът не е годен за пребиваване заради инцидент или кражба. След като семейството трябва да се премести, застрахователната компания се задължава да поеме разходите по настаняването на семейството.

Много внимателно трябва да се провери дали компенсацията по застрахователния договор се коригира с инфлацията. Ако не можете да си позволите застраховка на недвижимото си имущество, то трябва да проявите креативност.

Можете да сключите две застраховки в пакет. Ако притежавате автомобил, задължително трябва да сключите застраховка „Гражданска отговорност”. Пакетната сделка със сигурност ще Ви излезе по-евтино. Обикновено застрахователния Ви агент или брокер може да Ви каже какъв е точният процент на отстъпката.

Възможно е това да не е подходяща сделка за вас. В такъв случай можете да изберете по-голям процент на самоучастие. Това може да доведе до значителни икономии. Винаги е добра идея да имате по-голяма степен на самоучастие в застраховката си. Това ще ви предпази от това да използвате своята застраховка за малки искове.

Системите за сигурност могат да намалят премиите по Вашата застраховка. Специалните алармени системи предотвратяват загуби, следователно правят дома Ви по-малко рисково място. Повечето системи за сигурност ще ви осигурят отстъпка от застрахователната компания. Все пак онези, които са свързани директно с местната полиция и пожарна, ще Ви осигурят по-сериозен процент на отстъпка.

Има и по-евтин вариант, който да Ви осигури отстъпка от застраховката. Можете да поставите брави с чупещ се патрон на всички външни врати в дома си. Уверете се, че имате такава брава на всяка необходима врата в дома си, за да можете да получите намалението за застраховката. Промяната ще Ви гарантира и допълнителна сигурност.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува