Какво е Автокаско?

На територията на България застраховката „Автокаско” не е задължителна. Това е и причината, поради която имате повече свобода при сключването на този вид застрахователен договор.

Същността на тази застраховка се състои в идеята, че тя трябва да обезпечи риска при понасяне на щети на пътя. Застрахователното събитие може да е не само инцидент, а освен това умишлено увреждане на автомобила ви от трети страни. Застраховката „Автокаско” ще ви обезпечи в случай, че вашето превозно средство бъде увредено в следствие на някакво природно бедствие. Освен това вие можете да разчитате на застрахователния си договор в случай на грабеж или кражба.

Вие можете да избирате какво да е покритието на вашата застраховка „Автокаско”. То може да бъде минимално, частично или пълно. Според вашите навици на каране, шофьорското ви досие, местоположението ви, вие можете да изберете необходимото за вас покритие. Цената на застраховката ви от части ще зависи от това.

Застрахователните компании имат система, чрез която изчисляват цената на застраховката „Автокаско”. Те разчитат на статистически данни, за да се опитат да предвидят бъдещия риск, на който ще бъдете изложени, докато сте на пътя. За разлика от задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, „Автокаското” покрива само щетите, които са нанесени на вашия автомобил. Освен това вината няма значение по застраховка „Автокаско”.

Цените на застраховка „Автокаско” варират в различните застрахователни компании. В случай, че скоро сте си закупили кола и вече проучвате пазара за застраховка, има няколко начина да се ориентирате доста добре за парите, които трябва да си подготвите.

Интернет пространството е пълно с инструменти като каско калкулатор. Това е инструмент за изчисляване на приблизителната цена на застраховката. В случай, че вече сте си избрали застрахователна компания, намерете техния сайт. След като влезете, намерете секцията за застраховка „Автокаско”. Често автокаско калкулаторите се намират на началната страница на застрахователния сайт. Това се прави с цел да се улеснят забързаните потребители.

Обиколката ви на застрахователния пазар може все още да не е приключила, можете да използвате неутрален сайт, който има инструмент автокаско калкулатор. Той е много подобен на онзи, който ще намерите на сайтовете на застрахователните компании. Все пак вие ще можете да сравнявате няколко оферти за застраховка „Каско”. Това е наистина много добър инструмент в случай, че си купувате подобна застраховка за първи път.

Каско калкулаторът ще изисква от вас да попълните базова информация. Тя засяга както вас, така и вашия автомобил. Информацията, която трябва да знаете за автомобила ви, е доста очевидна, например дали е с десен волан или не. Трябва също да дадете информация за какви цели ще се използва колата. Автокаско калкулаторът ще ви попита и малко по-сложен въпрос, коя е дата на производство на колата. Това са част от критериите, според които застрахователите изчисляват цената на вашата застраховка автокаско.

Автокаско калкулаторът ще ви даде възможност и да изберете покритието на застраховката. Това е наистина много важен момент, на който трябва да обърнете сериозно внимание. Решението трябва да вземете сами, според вашите нужди и възможности. Цената на застраховката зависи от покритието, както вече споменахме.

Какво е Aвтокаско калкулатор?

В случай, че все още проучвате пазара за автомобилни застраховки, трябва да изпробвате автокаско калкулатора. Това е инструмент, който ви помага да разберете каква ще бъде застрахователната премия по каското. Това е груба оценка на застрахователната премия, която ще трябва да плащате. Ясно е, че цената на застраховката се променя с различните застрахователни компании. Все пак каско калкулаторът ще ви даде много ясна представа с каква сума трябва да се подготвите.

Можете да намерите десетки автокаско калкулатори само с едно търсене. Той ще ви помогне да вземете и някои важни решения, като например това за покритието.

Както вече стана ясно, ще ви се наложи да отговорите на редица въпроси. Благодарение на отговорите ви каско калкулаторът ще може да ви даде точната цена на вашата застрахователна премия. Ще ви се наложи и да попълните основна информация за своя автомобил. Въпросите на каско калкулатора са за годината на производство на автомобила, както и предназначението му. Освен това в каско калкулатора трябва да отговорите на въпроса дали вашата кола има застраховка гражданска отговорност.

Целият процес на проверката ще ви отнеме не повече от пет минути, а освен това може да ви спести доста време в дългосрочен план. В различните застрахователни компании въпросите, които се съдържат на каско калкулаторите, могат да бъдат малко различни. На някои места някои от въпросите могат да отсъстват. Вие не бива да се притеснявате, няма да ви се наложи да давате никаква лична информация. Вашите данни са в безопасност.

Можете да използвате няколко каско калкулатора за различните застрахователни компании. Това обаче означава да ровите в няколко сайта и да отговаряте няколко пъти на едни и същи въпроси. В един момент може да се почувствате объркани и уморени.

Използването на независим автокаско калкулатор може да ви донесе много предимства. Например, ако се колебаете между няколко застрахователни компании, можете лесно да сравните офертите им. Освен това каско калкулаторът ще ви даде възможност да изберете покритието, което искате на застраховката.

В случай, че нямате достъп до интернет, а ви се налага бързо да сключите застраховка каско, то има начин да изчислите застрахователната премия. Това не е само упражнение по смятане без каско калкулатор. По този начин вие ще разберете кои са най-важните аспекти, на които да обърнете внимание при сключване на застрахователния договор.

Когато нямате възможност да използвате каско калкулатор, трябва първо да помислите за предишните премии, които сте плащали по застраховката. Това ще бъде основата, от която можете да изчислите какви промени биха могли да бъдат направени. Ако не разполагате с никакви данни за предишни премии, то ще ви се наложи да намерите достъп до онлайн каско калкулатор.

Освен това в случай, че не можете да използвате автокаско калкулатор, трябва да си припомните дали сте внасяли искове за щети. Ако това е така, вероятно ще трябва да очаквате по-висока застрахователна премия. Каско калкулаторът може да вземе предвид броя и вида на претенциите, които са били изплатени в течение на предходната година.

Условията на пазара също трябва да се вземат предвид. По принцип каско калкулаторът ще направи това вместо вас. В случай, че не можете да го използвате, обърнете внимание на финансовите новини за застрахователния сектор, както и на данните за престъпността.

Как работи автокаско калкулаторът?

Каско калкулаторът е прост инструмент за изчисляване на грубата цена на вашата застраховка. Вие можете да разберете колко трябва да платите дори преди да сте видели полицата си. Автокаско калкулаторите имат прост алгоритъм, чрез който изчисляват цената за вашия случай. Заради това се налага да отговорите на някои въпроси, които са свързани както с вас, така и с превозното средство, което ще застраховате. Вие съвсем лесно можете да изчислите коя е най-подходящата оферта за вас. Ще разгледаме по-подробно въпросите, на които трябва да отговорите, за да изчислите застраховката си с каско калкулатор. Ще обясним и защо застрахователите се интересуват от тази информация.

Най-често застрахователните компании се интересуват от информацията за вас. Вашата възраст, пол, както и от може би най-важния фактор – вашето досие на шофьор. Застрахователната компания ще иска да научи и повече за вашия автомобил. Прости неща като година на производство, кубици, както и дали имате застраховка „Гражданска отговорност”. Има и много други фактори, които застрахователните компании вземат предвид. Разбира се, едни фактори натежават повече от други при изчисляването на вашите ставки.

Вероятно някои каско калкулатори ще се заинтересуват от вашата възраст.

Статистиката сочи, че младите шофьори попадат по-често в инциденти на пътя. Често някои калкулатори имат само две опции за отговор на този въпрос: Под или над 25 г. Застрахователните компании виждат тийнейджърите, студентите и младежите в ранните им 20 като личности с по-голям риск на пътя. Опитът е от основно значение по този параграф. Някои каско калкулатори имат и горна граница за по-високата премия. Шофьорите, които са над 65 години, понякога също се смятат за по-опасни на пътя. Въпросите за възрастта обаче са рядко срещани в повечето каско калкулатори.

Каско калкулаторът може да изиска от вас да попълните и своя пол. Стереотипът, че жените са по-лоши шофьори от мъжете, тук не е в сила. Според данните на статистиката, които използват застрахователите, жените попадат в инциденти по-рядко в сравнение с мъжете. Мъжете са по-склонни да карат след като са пили, както и да не слагат предпазен колан. Това са данни, които са дадени на застрахователните компании от статистиката. Те ги използват, за да се ориентират в ситуацията. Те не са закон.

Най-важният фактор, на който трябва да обърнете внимание, е вашето шофьорско досие. Каско калкулаторът ще ви попита дали сте имали произшествия през изминалата година. В случай, че не сте, цената отива надолу.

Другата основна част от застраховката на вашето превозно средство – на първо място каско калкулаторът ще поиска да попълните деня, месеца и годината на производство. Това са наистина много детайлни данни, които можете да не си спомняте в момента. Даването на точни данни е много важно, за да изчислите точната цена на застраховката. Затова проверете данните в документите на автомобила си.

Освен това ще трябва да изберете вида на МПС-то. Тук изборът е наистина голям, категориите са много различни, съответно и цените. Калкулаторът ще ви даде възможност да избирате между лек автомобил, лекотоварен автомобил, джипове, микробуси, кемпери, влекачи и т. н. Имайте предвид, че застраховката на джипове струва повече от тази на малка градска кола. В някои автокаско калкулатори ще трябва да попълните и модела на своята кола. Това помага за по-прецизната оценка на колата.

Каско калкулаторът ще ви попита и за цената на вашата кола. Можете да представите сума, която е максимално близка до оценката. Застрахователната компания ще оцени автомобила ви допълнително. Все пак каско калкулаторът има за цел да ви ориентира за грубата цена, която ви предстои да платите.

Друг важен фактор, който трябва да попълните в каско калкулатора, е предназначението на автомобила.

Тук отново има много опции, между които да изберете. Вие можете да използвате автомобила си за лични нужди. Тогава каско калкулаторът ще ви даде най-ниската цена в сравнение с другите опции в тази категория. Вие можете да избирате от опции като таксиметрови услуги, учебно МПС, МПС под наем или на лизинг, състезателно или изпитателно МПС или МПС за пренос на опасни товари. Сами разбирате, че автомобилите, които се използват за таксиметрови превози, имат по-голяма степен на риск от леките коли.

Застраховката „Каско” ви дава доста голяма свобода по отношение на плащането. Каско калкулаторът ще поиска да попълните на колко вноски искате да платите своята застраховка. На повечето места опциите, които можете да използвате, са от една до четири вноски. В случай, че решите да внесете застраховката си на няколко вноски, то автокаско калкулаторът ще ви покаже както каква е тяхната стойност, така и цялата сума.

Автокаско калкулаторът има една секция, която ще ви попита дали имате сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Това е важно, защото много голям процент от шофьорите правят двете застраховки наведнъж. Това е добра опция, за да получите отстъпка за пакетна сделка от страна на застрахователната компания.

Освен това каско калкулаторът ще изиска от вас да попълните задължителното поле дали сте клиент на застрахователната компания от преди. Лоялните клиентите често получават отстъпка от цената на застраховката.

Може би един от най-важните въпроси, които ще постави пред вас каско калкулаторът, е покритието на застраховката, която искате. Това е доста важно решение, освен това ще имате няколко опции. Можете да изберете между минимално, частично или пълно покритие. Цената за застраховката нараства от минимално към частично, а най-скъпото каско е пълното.

Някои каско калкулатори ще изискат от вас да попълните данни като това каква е собствеността на автомобила. Имате две възможности да изберете – физическо или юридическо лице. Застрахователите приемат, че превозно средство, което се използва от физическо лице, е изложено на по-малък риск. Точно заради това, ако изберете тази опция, то застраховката ви ще струва по-малко.

Регистрацията също се появява като опция за попълване в някои автокаско калкулатори. В падащото меню трябва да попълните своите данни. Тази информация е необходима, за да преценят риска, на който е изложена колата. Застрахователите приемат, че големите натоварени градове са с по-голяма концентрация на пътни инциденти. Затова, ако регистрацията ви е от голямо населено място, възможно е да имате по-голяма застрахователна премия.

Въпросите на каско калкулаторите могат да варират, но те изчисляват цената по един и същи алгоритъм. Можете да използвате каско калкулатора на сайта на застрахователната компания. Можете да изберете да използвате автокаско калкулатор на независим сайт, на който ще имате възможност да сравните няколко оферти за застраховка.

Как да използвате каско калкулатора?

Ще вземем за пример каско калкулатор на застрахователна компания. Това е по-удобният вариант, защото ще обясним как да попълните данните си. Отидете на сайта на каско калкулатора. Обикновено първото поле, което трябва да попълните, е от падащо меню, от което трябва да изберете покритието на застраховката. Да речем, че избирате „Разширено покритие”.

Следващото поле е датата на производство. Има падащо меню за датата, месеца и годината. Попълваме дата: 06 май 2005 година. След това идва полето за вида на нашия автомобил. От многото опции, които ни дава каско калкулаторът, избираме лек автомобил. Според последната оценка, колата ни е струвала 6200 лева. Попълваме полето, в което каско калкулаторът изисква от нас. Сумата трябва да въведете на ръка, да речем 6200 лв. След това избираме предназначението на автомобила. Тъй като искаме да го използваме за себе си, то от падащото меню избираме опцията „Лични нужди”. Идва време да преценим финансовите си възможности, избраният от нас каско калкулатор ни дава няколко опции за плащане. Ние можем да си изберем дали да внесем застрахователната си премия на една, две, три или четири вноски. Ние се спираме върху четири вноски.

Следва въпросът „Имате ли сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Каско калкулаторът ви дава само две опции за отговор, положителен или отрицателен. Ние отговаряме положително. Последният въпрос в каско калкулатора е „Нов клиент на компанията ли сте?”. Отново трябва да попълните „Да” или „Не”. Ние отново си избираме да отговорим с „Да”.

Попълнили сме точна и коректна информация във всички полета на каско калкулатора. Остава само той да изчисли резултатите, затова натискаме бутона. Изчакваме няколко секунди алгоритмът да свърши работата си.

И така можем да видим резултатите, които ни дава каско калкулаторът. Крайната цена на нашата застраховка е 342.24 лева. Четирите вноски, които трябва да направим, са на стойност 85.56 лева. Застраховката, която ни предстои да направим, е валидна за срок от една година. В случай, че се интересувате от застраховка, която искате да сключите за по-кратък период от време, тарифите са по-различни.

Имайте предвид, че цената от 342.24 лева, която изчисли каско калкулаторът, може да бъде коригирана нагоре или надолу, когато се срещнете със застрахователите си. Автокаско калкулаторът ви дава груби изчисления за цената на вашата застраховка. Задължение на компанията е да оцени автомобила ви в случай, че тази цифра е различна от посочената от вас в каско калкулатора, тогава и цената на застраховката ще се промени.

Ясно е, че ако промените който и да е от критериите, то и цената ще бъде различна. Каско калкулаторите са много полезни инструменти. Използването им е лесно и често отнема по-малко от минута, за да попълните данните си. Получавате бърза и сравнително точна инфомация за сумата, която ще трбява да си приготвите за застраховка автокаско.

Автокаско калкулаторът има няколко сериозни предимства пред индивидуалните запитвания. Вие ще получите информацията, която ви интересува, в момента, в който попълните данните си. Няма да ви се налага да чакате, както би било при индивидуалното запитване. Освен това всичките ви данни ще бъдат в безопасност. Застрахователните компании, с които не смятате да сключвате сделка, няма да имат вашия телефон или имейл адрес.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува