Информация за вашата Гражданска Отговорност

При попълване на информацията за застраховка Гражданска отговорност всеки може да се изкуши да не подаде коректна информация. Причината за това е, че повечето въпроси, които се задават, няма да бъдат проверени веднага. Например, всеки клиент може да спести факта, че пътува с автомобила си извън границите на България. Този въпрос е само една малка част от онези, които се задават при издаване на полица за застраховка Гражданска отговорност. Всеки може да избере да не дава коректни отговори на тези въпроси. Това ще намали цената на полицата за застраховка Гражданска отговорност за момента.

Законодателят е предвидил, че е възможно да има некоректни клиенти, заради което съществува терминът „право на регрес на застрахователя” по застраховка Гражданска отговорност. Кодексът по застраховането дава няколко възможности на застрахователя да се възползва от това свое право. Всички случаи са подробно описани в закона.

На първо място застрахователят има право на регрес по застраховка Гражданска отговорност, ако държателят на полицата сам е увредил имуществото и то нарочно.

Освен това законът е много строг за шофирането след употреба на алкохол. Тук той е отново на страната на застрахователя. Дава се право на компанията на акт на регрес към застрахования. В случай, че застрахованият се отнесе небрежно към автомобила си и не отстрани възникнала повреда по време на движението, то застрахователят има право да заяви своите претенции към застрахования.

Застраховката Гражданска отговорност може да бъде акт на регрес, ако се установи, че шофьорът на моторното превозно средство е без свидетелство за правоуправление.

Очевидно е, че някои от тези положения са много сериозни. Всеки един акт за нарушение, който Ви е написан от КАТ, може да има много негативни последици. Освен това, това може да доведе до акт на регрес за десетки, понякога за стотици хиляди левове. Това е и причината да бъдете много внимателни, когато подписвате тези документи.

В случай, че не настъпи застрахователно събитие, застрахователят има други начини да изиска дължимите от Вас премии. Застрахователите са в правото си да поискат от клиентите си тези пари. Всеки клиент е длъжен да подава вярна и коректна информация при попълването на застраховка Гражданска отговорност.

Всеки клиент се излага на опасност като дава неверни данни за своята застраховка Гражданска отговорност. Застрахователните компании имат механизми, с които могат да се опазят от тази неприятна нелоялна практика. Има два модела, а всяка застрахователна компания си избира да работи по един от тях. Те са доплащане до справедливата премия и наказателна премия. Ще разгледаме как работят тези два модела.

При доплащането до справедлива премия Вие трябва да изплатите разликата между двете полици. В момента, в който някой е дал некоректни данни, той е платил полица за застраховка Гражданска отговорност за някаква сума. Застрахователят прави новите изчисления върху реалните данни и клиентът изплаща разликата.

Застрахователната компания може да избере и наказателна премия, за да опази своите интереси.

В случай на настъпване на застрахователното събитие, когато застрахователят разбере, че не сте подали верни данни или не сте съобщили за промяната им, то на клиента ще се наложи да плати наказателна премия. Тя е предварително фиксирана, но сумата е наистина респектираща.

Застраховката Гражданска отговорност е изключително важна и задължителна. Всеки, който трябва да подновява полицата си, трябва да бъде коректен. Не си заслужава да лъжете в документите, за да си спестите няколко лева. Можете честно да получите отстъпка от застрахователната компания. Никога не забравяйте, че застрахователните компании уважават и награждават лоялните си клиенти, затова бъдете коректни към тях и това ще Ви се отплати.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува