ДЗИ АД

История на дружеството

ДЗИ АД е застрахователното дружество, което води историята си от далечната 1946 г. Вероятно всеки съзнателен човек в България е чувал абревиатурата ДЗИ и знае, че тя означава Държавен Застрахователен Институт. Създаването на застрахователния институт се свързва и с изграждането на сложна структура, която функционира до 1952г. Столицата София е избрана за седалище на дружеството. След това започва постепенното изграждане на клонове и децентрализирането на института.

ДЗИ е единствената застрахователна компания на територията на България до 1961 г. Конкуренция тогава започва да им прави застрахователно и презастрахователно дружество “Булстрад”. През годините ДЗИ претърпява няколко промени в административното си наименование. През 2002 г. компанията от еднолично акционерно дружество (ЕАД) се превръща в акционерно дружество (АД). Няколко години след това се извършва административно преобразуване, като 80% от акциите на компанията са купени от белгийската банкова и застрахователна група KBC.

Клонова мрежа на ДЗИ

Дългият стаж на дружеството на застрахователния пазар предопределя и голямата мрежа от офиси, равномерно разпределени в цялата страна. ДЗИ АД могат лесно да бъдат намерени в най-ключовите точки на големите градове в България. Освен това те присъстват много силно и в малките населени места навсякъде в страната. Компетентните служители на тези места могат да отговорят на въпросите на всеки клиент и да направят най-доброто индивидуално предложение.

Богатата продуктова мрежа на дружеството

Продуктите на компанията са разнообразни. За да има по-голяма точност и коректност, дружеството е направило условното разделение на услуги за физически и юридически лица.

Физически лица

ДЗИ АД има наистина много богато портфолио, в което могат да се намерят едни от най-изгодните полици за животозастраховане. Освен това компанията може да се погрижи за комфорта на клиентите си на пътя. Те предлагат застрахователни полици както за задължителната „Гражданска отговорност”, така и за доброволната застраховка „Автокаско”. Домовете на потребителите на застраховките на ДЗИ АД, също могат да бъдат обезпечени срещу множество рискове.

Освен това дружеството предлага някои професионални застрахователни полици като селскостопанско застраховане. Това е начин физическите лица, които работят в тази сфера, да обезпечат риска на работата си. Дружеството се отличава с кратките си срокове на действие при настъпване на застрахователното събитие. Освен това ДЗИ АД може да предложи услугите си и когато става дума за авиационно и морско застраховане. Тук трябва да се отбележи, че това е услуга, която присъства в портфолиото на много малко застрахователни компании, които оперират на българския пазар.

Юридически лица

Фирмите, или юридическите лица, са в състояние да сключват всички застрахователни полици, които бяха изброени за физическите лица. Те обаче имат едно малко предимство по отношение на услугите на застрахователната компания. Клиентите могат да направят застраховка, която ги обезпечава срещу финансови рискове. Този застрахователен продукт е специално разработен от дружеството, за да покрие финансовата загуба, която може да претърпи фирмата, в следствие на различни облигационни и търговски сделки. Обезпечени са много различни видове договори, като тези за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем.

Дружеството никога не забравя да възнагради дългогодишните си клиенти и да привлече нови. Именно това е и причината, поради която те са започнали голяма кампания по промоции на различни продукти от портфолиото си. Клиентите, които търсят най-добрата сделка в областта на имущественото застраховане, злополука и помощ при пътуване, трябва да проверят предложенията на дружеството.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува