Автокаско

Поискай оферта!

„Автокаско”, или както се нарича на кратко “каско”, е автомобилна застраховка, която няма задължителен характер. Тя може да бъде сключена със застрахователната компания по желание на клиента. Обект на застраховката са автомобили, камиони, мотоциклети и други пътни превозни средства.

Каско се прави, за да се осигури финансова защита срещу щети, които биха могли да възникнат на пътя. Автокаското може да се използва както при физически щети, така и при материални. Конкретните параметри на този вид автомобилно застраховане зависят от страната, както и от застрахователната компания.

В някои специални случаи полиците за автокаско могат да покриват и щети като евентуална кражба на автомобила. Освен това застраховката автокаско предлага и обезпечение по щети, които могат да имат различен от пътния трафик произход. Често в такива случаи става дума за природни явления или кражби. Важно е да се отбележи, че покритието на полицата зависи от конкретните клаузи на договора.

Широкото използване на застраховките каско започва по време на Първата световна война. В самото начало полиците се продават основно в големите градове. Автомобилостроенето напредва в тези години и колите стават опасни, инцидентите започват да стават все по-често явление. Автокаското все още не съществува като практика. Това означава, че пострадалите в пътни инциденти не могат да бъдат обезщетени с компенсация при злополука. По този начин пострадалите трябвало да плащат за увредените кола или имот. Често се налагало да изплащат и медицинските си разходи сами.

Застраховката автокаско във вида, в който я познаваме, води началото си от Великобритания. Тя е вписана в Закона за движението по пътищата от 1930 г. Законът гарантира, че всички собственици на превозни средства и водачи трябва да бъдат осигурени за нараняване или смърт на трети страни. Десет години по-късно, през 1939 г., Германия също приема подобно законодателство.

В България застраховката каско не е задължителна. Вие можете да изберете вида и обхвата ѝ. В случай на злополука или кражба застрахователната полица от каското ще възстанови парите на шофьора. Освен това и всички останали разходи, които са направени за ремонт на материалните щети, ще бъдат покрити от полицата за автокаско.

Много е важно да се изясни една особеност, която застраховката автокаско притежава. Когато възникне застрахователното събитие, без значение дали е вследствие на кражба, пътен инцидент или катастрофа, застрахователят изплаща премията. В този случай полицата за автокаско се задейства, без значение дали водачът на автомобила е виновен или не.

Комисията за финансов надзор следи за дейността на застрахователните компании и застрахователните брокери. Институцията публикува доклади за състоянието на пазара на автомобилни застраховки на всяко тримесечие.

Тази институция препоръчва на клиентите, които смятат да закупят застраховка автокаско, да използват услугите на посредник. Това могат да бъдат застрахователни агенти или брокери. Има малка разлика в тези две понятия. Застрахователният агент е подписал договор и работи за една компания. Брокерът, от своя страна, предлага полици за автокаско, които могат да принадлежат на различни компании.

Изчисляване на цена на автокаско

Застрахователните компании имат специална формула, според която изчисляват цената на застраховката автокаско. Те имат за цел да изчислят оптималната цифра за полицата. Това е и причината да вземат толкова много фактори предвид за изчисляването на каското. Разбира се, на първо място има значение какъв е видът на превозното средство. Цената на каското е различна при товарни автомобили, леки автомобили, строителна техника и т.н. Освен това, обемът на двигателя има огромно значение. По традиция се приема, че колите с по-малка мощност са по-малко опасни на пътя. Това е и причината колите с по-ниски кубици да се таксуват по-малко за полицата каско.

Застрахователните компании вземат предвид и мястото, където колата ще бъде карана. Това е причината в застрахователните калкулатори за каско да има графа за отбелязване на регистрацията. Застрахователите изготвят цените на полиците каско, като се позовават на статистика. Данните от тази статистика показват, че големите градове имат по-голяма концентрация на пътни произшествия. Това е и причината, ако колата е регистрирана в някои от големите градове, като София, Варна или Пловдив, да ви таксуват по-скъпо за каско. Населеното място също трябва да бъде попълнено в данните ви.

Друг компонент, който застрахователните компании вземат предвид при изчисляване на застраховка автокаско, е предназначението на автомобила. Застрахователите отчитат дали колата е предназначена за лично ползване. Това е най-ниската цена на застраховката каско.

От друга страна, автомобилът може да се използва и за служебна дейност. При това положение застрахователите се опитват да установят с каква интензивност превозното средство бива управлявано. Те правят разлика между търговска дейност, учебна дейност, дали колата се отдава под наем и т.н. Например автомобилите, които са преназначени за таксиметрови превози, изплащат различна сума по застраховка автокаско в сравнение с колите за лична употреба. Като допълнение на този фактор застрахователите ще трябва да разберат дали колата принадлежи на физическо или юридическо лице. Те приемат, че едноличните собственици са с по-малка степен на опасност в сравнение с юридическите лица.

В моментите, в които попълвате документите си за полица автокаско, ще трябва да посочите цената на автомобила. Застрахователят има грижата да оцени Вашия автомобил. Този фактор за изчисление на цената на каското ще бъде подкрепен от годината на производство. Застрахователите трябва да са наясно дали застраховат нова или стара кола.