Изчисляване на цената

Изчисляване на цената

Застрахователните компании имат специална формула, според която изчисляват цената на застраховката автокаско.
Повече