5 причини да застраховаме дома си

Жилището не е просто сграда или конструкция, то е нашият дом, убежище, мястото, където следва да имаме сигурност. Въпреки това, дори най-обезопасеният имот е подложен на редица рискове. Това ни навежда на мисълта за значимостта на застраховката. Защо е добре да направите такава на дома си и какво е нужно за самото сключване, разберете по-надолу в статията.

Защо да направим застраховка на дома си?

Тя се предлага като решение за покритие и защита на дома от редица непредвидими обстоятелства. Ето кои са 5-те основни преимущества, които ни носят сключените застраховки имущество:
  • Защита от неочаквани събития, върху които нямате контрол
Независимо дали става въпрос за природни бедствия или други явления, застраховката може да покрие щетите и да ви помогне да възстановите жилището си от нанесените поражения върху него.
  • Финансова сигурност
При повреда или разрушение, има вероятност ремонтът да излезе доста скъпо. Застраховката покрива такива разходи, като предпазва вашите финанси.
  • Защита от кражба и вандализъм
В случай на обир или кражба на обзавеждането и ценните предмети, полицата може да компенсира стойността на откраднатите и повредените вещи.
  • Спокойствие
Знаейки, че вашето жилище е застраховано, ще сте спокойни, че сте подсигурени при настъпване на неочаквани събития.
  • Гъвкави покрития
Спрямо специфичните нужди, бюджет и конкретните рискове, на които е изложено жилището, може да изберете плана, който съответства на вашите потребности. Независимо дали гледате на застраховката на дома като на финансова защита, или като на начин да запазите спокойствието си, това е важна стъпка за подсигуряването както на жилището, така и на семейството.

Какво може да покрива полицата?

Застраховката за дома покрива финансово множество материални щети по имуществото Ви, споделят експертите от Групама Застраховане. Полиците могат да включват множество разнообразни аспекти, като:
  • покритие при природни бедствия – това включва пожари, наводнения, земетресения и други;
  • щети поради технически причини – не е изключено да се спукат тръби или да възникнат някои електрически проблеми;
  • кражба на обзавеждане и ценности – в днешно време повечето домакинства са оборудвани с множество електроника, както и бижута и други ценни предмети;
  • отговорност към трети лица – в случай че съседите ви претърпят инцидент, като повредата е във Вашата собственост, полицата може да покрие и техните щети.
Съществуват и други допълнителни услуги, затова е от съществено значение да се запознаете с условията на своята полица и да знаете в кои случаи сте осигурени за определената цена, която плащате.

Какво е нужно, за да се сключи такава?

За да сключите застраховка, са необходими някои основни данни и информация.  Преди всичко трябва да предоставите данни за самия имот, като добрите застраховки дават възможност застраховката да се сключва както от собственика, така и от ползватели. Нужно е да дадете информация за стойността на имота и ценностите, които искате да застраховате. От това често зависи сумата, която ще ви се изплати като обезщетение. Необходимо е също да подадете информация, като година на построяване, материали, местоположение на имота и други. Изборът за застраховка на дома е инвестиция в спокойствието и сигурността на всички членове на домакинството, независимо от обстоятелствата.

Добави коментар

Твоят емайл няма да публикува